Read e-book online Kort om mänskliga rättigheter PDF

By Andrew Clapham

ISBN-10: 9197899844

ISBN-13: 9789197899840

Kränkningar av mänskliga rättigheter är ett ständigt närvarande tema i nyhetsrapportering och politisk debatt. Från Guantanamos starkt kritiserade fångläger until Darfurs etniska rensning och det världsomfattande förtrycket av kvinnor.

Kort om mänskliga rättigheter ger ett internationellt perspektiv på dagens livsviktiga diskussion. Här berörs bland annat frågor om tortyr, godtyckligt fängslande och diskriminering. Boken undersöker rättigheternas historia och filosofiska grund. Det handlar om vad mänskliga rättigheter faktiskt är, males också om vad de skulle kunna vara och om människorättsrörelsens framtid.

Show description

Read or Download Kort om mänskliga rättigheter PDF

Best swedish books

Get Kort om känslor PDF

Uppfanns den romantiska kärleken av medeltida skalder eller ligger den i människans natur? Blir du verkligen lycklig av att vinna på lotteri? Är det möjligt att bygga robotar som har känslor?

Dessa och många andra brännande frågor utforskas i Kort om känslor. Boken är en consultant until de senaste teorierna på området och bygger på bred vetenskaplig forskning, från antropologi och psykologi until eventually neurovetenskap och artificiell intelligens. Boken tar läsaren med på en fascinerande resa rakt in i det mänskliga hjärtat.

Download PDF by Nigel Warburton: Kort om yttrandefrihet

”Jag hatar dina åsikter males är beredd att dö för din rätt att uttrycka dem. ” Citatet brukar tillskrivas Voltaire och är en vanlig paroll bland yttrandefrihetens försvarare. Ändå är det få som är beredda att försvara alla yttranden i alla sammanhang.

Kort om mänskliga rättigheter by Andrew Clapham PDF

Kränkningar av mänskliga rättigheter är ett ständigt närvarande tema i nyhetsrapportering och politisk debatt. Från Guantanamos starkt kritiserade fångläger until Darfurs etniska rensning och det världsomfattande förtrycket av kvinnor.

Kort om mänskliga rättigheter ger ett internationellt perspektiv på dagens livsviktiga diskussion. Här berörs bland annat frågor om tortyr, godtyckligt fängslande och diskriminering. Boken undersöker rättigheternas historia och filosofiska grund. Det handlar om vad mänskliga rättigheter faktiskt är, males också om vad de skulle kunna vara och om människorättsrörelsens framtid.

Read e-book online Kort om etik PDF

Vår självbild som moraliska, skötsamma varelser hotas av skepticism, relativism, hyckleri och nihilism. Har vetenskapen avslöjat oss människor som genetiskt programmerade att handla själviskt, tävlingsinriktat och aggressivt?

I Kort om etik tar sig Simon Blackburn an de största etiska frågorna kring vår födelse, död, glädje, lust och frihet. Boken visar också varför vi har skäl att misstro de förenklade och absoluta svar som ofta präglar offentliga moraldebatter.

Additional resources for Kort om mänskliga rättigheter

Sample text

6). Strukturera gärna texten med hjälp av rubriker, punktuppställningar och annat som gör texten tydligare och luftigare. ex. 1). Tänk dock på att grafiska inställningar du gör i ditt e-brev – fet, kursiv etc. – kanske inte kan återges av mottagarens e-postprogram. Använd gärna en automatisk brevfot till e-breven med adressoch telefonuppgifter och eventuell annan information. 2 Textutformning Anpassa språket till mottagaren. Skriv enkla, korta meningar och lyft fram det viktiga till början av meningarna och till början av styckena.

1 Allmänna råd Gör klart för dig varför du skriver och vad du vill uppnå med din text. Anpassa texten till de krav och riktlinjer som finns för olika genrer och texttyper. 1 Textråd Anpassa alltid texten utifrån sammanhanget och läsaren. Fundera på vilka behov och önskemål du tror att läsaren har. • V älj en lagom personlig ton. Om du i ett brev skriver ”Åberopan­ de ert brev” eller ”Härmed översändes” anslår du en formell ton som lätt präglar hela texten. Skriv enkelt, rakt på sak ”Vi bekräftar att” eller ”Vi skickar här böckerna”.

I brev till utlandet skriver du SE- före postnumret och Sverige på mottagarlandets språk eller på franska eller engelska. 04 Texttyper 39 Om man vill lägga till något efter själva brevtexten, kan man skriva det under avslutningsfrasen och namnteckningen i form av ett postskriptum (’efterskrift’). Det förkortas PS eller ps. Ett sådant tillägg görs bara i undantagsfall, när man särskilt behöver visa att det rör sig om ett tillägg till den ursprungliga texten. 1 Inledande hälsningsfraser och tilltal Valet av tilltal och hälsningsfraser beror naturligtvis på hur väl man känner adressaten.

Download PDF sample

Kort om mänskliga rättigheter by Andrew Clapham


by Paul
4.2

Rated 4.62 of 5 – based on 49 votes